آزمون آزمایشی MOCK

لیستی از آزمون هایی که در موسسه برگزار می گردد در جدول زیر قابل مشاهده است:

شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ثبت نام در مقابل هر یک از موارد در آزمون مربوطه نام نویسی کنید. 

عنوان / تاریخ آزمون
نوع پاسخ
هزینه آزمون
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ -- 08/01/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ -- 08/01/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ -- 08/01/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ -- 08/05/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ -- 08/05/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ -- 08/05/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ -- 08/08/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ -- 08/08/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ -- 08/08/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ -- 08/12/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ -- 08/12/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ -- 08/12/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ -- 08/15/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ -- 08/15/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ -- 08/15/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
تمامی حقوق این سامانه برای آیلتس ملل محفوظ است | تولید ۱۳۹۷