آزمون آزمایشی MOCK

لیستی از آزمون هایی که در موسسه برگزار می گردد در جدول زیر قابل مشاهده است:

شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ثبت نام در مقابل هر یک از موارد در آزمون مربوطه نام نویسی کنید. 

عنوان / تاریخ آزمون
نوع پاسخ
هزینه آزمون
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ -- 02/09/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ -- 02/09/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ -- 02/09/2023
ارزیابی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ -- 02/13/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ -- 02/13/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ -- 02/16/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ -- 02/16/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ -- 02/20/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ -- 02/20/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ -- 02/23/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ -- 02/23/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ -- 02/23/2023
ارزیابی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ -- 02/27/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ -- 02/27/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ -- 03/02/2023
ارزیابی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ -- 03/02/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ -- 03/02/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ -- 03/06/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ -- 03/06/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ -- 03/13/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ -- 03/13/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ -- 03/16/2023
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ -- 03/16/2023
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ -- 03/16/2023
ارزیابی
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تمامی حقوق این سامانه برای آیلتس ملل محفوظ است | تولید ۱۳۹۷