آزمون آزمایشی MOCK

لیستی از آزمون هایی که در موسسه برگزار می گردد در جدول زیر قابل مشاهده است:

شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ثبت نام در مقابل هر یک از موارد در آزمون مربوطه نام نویسی کنید. 

عنوان / تاریخ آزمون
نوع پاسخ
هزینه آزمون
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ -- 09/01/2022
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ -- 09/01/2022
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ -- 09/01/2022
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ -- 09/01/2022
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ -- 09/01/2022
ارزیابی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ -- 09/01/2022
ارزیابی
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ -- 09/08/2022
ارزیابی
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ -- 09/08/2022
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ -- 09/08/2022
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ -- 09/08/2022
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ -- 09/08/2022
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ -- 09/08/2022
ارزیابی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ -- 09/15/2022
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ -- 09/15/2022
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ -- 09/15/2022
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ -- 09/15/2022
تحلیلی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ -- 09/15/2022
ارزیابی
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ -- 09/15/2022
ارزیابی
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تمامی حقوق این سامانه برای آیلتس ملل محفوظ است | تولید ۱۳۹۷