آزمون آزمایشی MOCK

لیستی از آزمون هایی که در موسسه برگزار می گردد در جدول زیر قابل مشاهده است:

شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ثبت نام در مقابل هر یک از موارد در آزمون مربوطه نام نویسی کنید. 

عنوان / تاریخ آزمون
نوع پاسخ
هزینه آزمون
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ -- 12/05/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ -- 12/05/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ -- 12/05/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ -- 12/08/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ -- 12/08/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ -- 12/08/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ -- 12/09/2021
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ -- 12/12/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ -- 12/12/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ -- 12/12/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ -- 12/15/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ -- 12/15/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ -- 12/15/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ -- 12/16/2021
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ -- 12/19/2021
ارزیابی
۶۰۰,۰۰۰ ریال
Online Speaking Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ -- 12/19/2021
تحلیلی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Online Writing Mock Test
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ -- 12/19/2021
ارزیابی
۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ -- 12/23/2021
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ -- 12/30/2021
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ -- 01/06/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ -- 01/13/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ -- 01/20/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ -- 02/03/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ -- 02/10/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ -- 02/17/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ -- 02/24/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ -- 03/03/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
Mock Test
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ -- 03/10/2022
ارزیابی
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تمامی حقوق این سامانه برای آیلتس ملل محفوظ است | تولید ۱۳۹۷