آزمون آزمایشی MOCK

لیستی از آزمون هایی که در موسسه برگزار می گردد در جدول زیر قابل مشاهده است:

شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ثبت نام در مقابل هر یک از موارد در آزمون مربوطه نام نویسی کنید. 

عنوان / تاریخ آزمون
نوع پاسخ
هزینه آزمون
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ -- 10/05/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ -- 10/05/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ -- 10/09/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ -- 10/09/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ -- 10/12/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ -- 10/12/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Full Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ -- 10/12/2023
ارزیابی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ -- 10/16/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ -- 10/16/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ -- 10/19/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ -- 10/19/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ -- 10/30/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ -- 10/30/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ -- 11/02/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ -- 11/02/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Full Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ -- 11/02/2023
ارزیابی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ -- 11/06/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ -- 11/06/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ -- 11/09/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ -- 11/09/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ -- 11/13/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ -- 11/13/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ -- 11/16/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ -- 11/16/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
Full Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ -- 11/16/2023
ارزیابی
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ -- 11/20/2023
ارزیابی
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
Speaking Mock Test
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ -- 11/20/2023
تحلیلی
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تمامی حقوق این سامانه برای آیلتس ملل محفوظ است | تولید ۱۳۹۷