چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۶ ۳۸۱۳ مرتبه

دوره های ترمیک

دوره هـاي آمـادگـي آيلتـس:

از آنجا که تخصص اين موسسه در آمادگي زبان آموزان جهت شرکت در آزمون آيلتس مي باشد،

 کلاس هاي مربوطه به شـرح ذيل در سه سطح برگزار مي گردد:

 • سطـوح ابتـدايـی
  • Fundamental 1    
  • Fundamental 2

در اين دوره ها تمرکز بر روي ايجاد زير ساخت هاي دستوري، لغوي، شنيداري وگفتاري مي باشـد.

 • سطـوح متـوسطـه (پيـش آيلتـس) Pre-IELTS                                                                                                                                          
  • Pre-IELTS 1 
  • Pre-IELTS 2   
  • Pre-IELTS 3 
  • Pre-IELTS 4

 

تمرکز اصلي اين سطوح بر روي مهارت های چهارگانه آیلتس به ویژه Speaking و Listening   مي باشـد.

 • سطح پيشـرفتـه (آيلتـس)    
  • IELTS      

در اين سطح بصورت تخصصي به مباحث IELTS  با تمرکز بر مهارت های چهارگانه Listening, Reading Writing  و Speaking  پرداخته مي شود.

شما می توانید از طریق این لینک وارد سامانه ثبت نام شوید

تمامی حقوق این سامانه برای آیلتس ملل محفوظ است | تولید ۱۳۹۷